Ved å bruke Skyddas e-læring kan HMS-kunnskap spres i bedriften på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av tid og sted.

Aktuelle kampanjer

Førstehjelp

HMS

  • Working at Heights K073

  • Noise Training Course K138

  • Personal protective equipment (PPE) iAM004

  • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

  • HSE for management NI004

  • HSE introduction NI003

  • Risk assessment and HSE regulations EBA001

  • Hazardous tools / HSE in workplace K095

  • Project Danger Blind SfS001