Ved å bruke Skyddas e-læring kan HMS-kunnskap spres i bedriften på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av tid og sted.

Aktuelle kampanjer

Førstehjelp

 • First aid K116

 • First-aid for electricians K165

HMS

 • Working at Heights K073

 • Noise Training Course K138

 • Personal protective equipment (PPE) iAM004

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • HSE for management NI004

 • HSE introduction NI003

 • Risk assessment and HSE regulations EBA001

 • Hazardous tools / HSE in workplace K095

 • Project Danger Blind SfS001